قطره گرافی

ارسال عکس نوشته ها بدون هیچ گونه تغییر ( حذف یا اضافه کردن ادرس یا افزودن مطلب و ... ) مجاز است

قطره گرافی

ارسال عکس نوشته ها بدون هیچ گونه تغییر ( حذف یا اضافه کردن ادرس یا افزودن مطلب و ... ) مجاز است

قطره گرافی

بسم الله الرحمن الرحیم

💧خودشناسی
💧بحر را در قطره پیدا کردن است

با توجه به اهمیت فعالیت در عرصه ی فرهنگ
در زمان کنونی با توجه به هجمه ها بر ضد
فرهنگ بر آن شدیم تا فعالیت خود را در
زمینه فضای مجازی آغاز کنیم

کانال قطره در بهمن ماه سال 1394 فعالیت
خود را آغاز کرد رسالت گروه قطره ساخت
عکس نوشته های اختصاصی می باشد
که با لطف الهی از کیفیت بسیار مطلوبی
نیز برخوردار است

ما را در این امر حمایت کنید ...
حمایت های شما قوت قلبیست برای ما ...

❌ کپی عکس نوشته ها با توجه به زحمات
زیادی که برای ساخت آنها کشیده می شود
بدون ذکر منبع شرعا غیر مجاز می باشد ...

در کانال تلگرام همراه ما باشید ...
telegram.me/ghatreh

با تشکر ...🌹

پیوندها

بسم الله الرحمن الرحیم


با توجه به اهمیت فعالیت در عرصه ی فرهنگ

در زمان کنونی با توجه به هجمه ها بر ضد

فرهنگ بر آن شدیم تا فعالیت خود را در 

زمینه فضای مجازی آغاز کنیم 


کانال قطره در بهمن ماه سال 1394 فعالیت

خود را آغاز کرد رسالت گروه قطره ساخت

عکس نوشته های اختصاصی می باشد

که با لطف الهی از کیفیت بسیار مطلوبی

نیز برخوردار است


ما را در این امر حمایت کنید ...

حمایت های شما قوت قلبیست برای ما ...


❌ کپی عکس نوشته ها با توجه به زحمات

زیادی که برای ساخت آنها کشیده می شود

بدون ذکر منبع شرعا غیر مجاز می باشد ...


در کانال تلگرام همراه ما باشید ... 

telegram.me/ghatreh


با تشکر ...🌹